Erfgrens bepalen: Waar ligt uw perceelsgrens?

Het bepalen van de erfgrens is niet altijd zomaar te doen. Een eerder geplaatste schutting kan bijvoorbeeld afwijken van de daadwerkelijke perceelsgrens. Een nieuwe schutting, uitbouw of boom wilt u uiteraard ook niet voorbij de erfgrens hebben.

Afhankelijk van hoe precies u de kadastrale grenzen van uw perceel wilt bepalen zijn er verschillende mogelijkheden:

      
 Inzicht in de globale ligging van een perceelMakkelijk te lezen en tot op 10 cm nauwkeurigTechnische tekening en rechtsgeldig documentBestaande grenzen zichtbaar maken door professionals
 Kadastrale kaart pakket
 
Kadastrale kaart met maten
 
Kadaster inmeet verslag
 
Grensreconstructie
 
 
€19.95
€99.95
€259.00
€649.00
  Nauwkeurigheid maten
Nauwkeurigheid maten   ± 10 cm exact exact
  Rechtsgeldigheid
Rechtsgeldigheid    
  Bebouwing
Bebouwing  
  Huis- en perceelsnummers
Huis- en perceelsnummers  
  Luchtfoto
Luchtfoto      
  Omgevingskaart
Omgevingskaart    
   
 

Wat is het verschil tussen een erfgrens en een perceelsgrens? 

Uw erf kan uit meerdere percelen bestaan. In de registers zijn de kadastrale grenzen van alle losse percelen gedocumenteerd.

Uw ‘stuk grond’ kan dus juridisch gezien uit meerdere percelen bestaan. Dat betekent dat als u de kadastrale grens wilt bepalen tussen het erf van uzelf en uw buren dat u mogelijk meerdere percelen moet opvragen. Op die manier kunt u de erfgrens en daarmee de plek van de erfafscheiding bepalen.

Als u met uw postcode en huisnummer een kadastrale kaart of Kadasterdata inmeet verslag aanvraagt, dan krijgt u de kadastrale grenzen van het perceel waar uw woning op staat. Mocht u meerdere percelen nodig hebben, maar weet u de perceelnummers niet, dan kunt u deze vinden op Kadasterdata.

Hoe precies kan ik de erfgrens bepalen?

In principe liggen de perceelsgrenzen (en dus erfgrenzen) tot op de centimeter nauwkeurig vast in de registers. Dit zijn technische tekeningen en rechtsgeldige documenten waarin de maatvoering en/of coördinaten van de erfgrenzen zijn verwerkt door een landmeter.

Als u hier niet uit denkt te gaan komen (eventueel ook met uw buren), dan kunt u een grensreconstructie laten verrichten. Een landmeter zal hierbij op basis van het rechtsgeldige document de grenzen uitzetten, zodat u letterlijk kunt zien waar de erfgrenzen lopen.

Als het minder nauw komt, dan kunt u ook de erfgrens bepalen aan de hand van een kadastrale kaart met maten. Dit is een kadastrale kaart waarop de erfgrenzen voor u zijn ingetekend. Deze heeft een afwijking van plusminus 10 cm en is dan ook niet rechtsgeldig. Als u er met de buren op die manier uitkomt zijn de kosten van het bepalen van de erfgrens lager. In bovenstaande tabel kunt u de kosten van de verschillende opties zien.

Erfgrens aanpassen en laten inmeten

Wilt u een erfgrens aanpassen? Dat is nodig als:

  • een erfgrens verlegd is;

  • percelen zijn samengevoegd;

  • een perceel is gesplitst (zie kadastraal splitsen).

In dat geval kunt u het perceel of de percelen laten inmeten zodat deze in de registers geregistreerd worden.

Beschikbare producten

Kadastrale kaart met maatvoering

Bekend van TV!

Dit product is ideaal voor de globale maatvoering van het perceel.
- Direct leverbaar
Kadasterdata inmeet verslag
Kadasterdata inmeet verslag

Bekend van TV!

Een verslag van alle voorgaande metingen. Dit product is nodig om uw erfgrenzen opnieuw uit te zetten.
- Leverbaar binnen vijf werkdagen
Kadastrale kaart (A0)
Kadastrale kaart (A0)
De kadastrale kaart A0 formaat is een overzicht van het opgevraagde perceel en omliggende percelen.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Splitsingsakte
Splitsingsakte
In de splitsingsakte is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten van een gebouw vastgelegd.
- Leverbaar binnen één werkdag
Luchtfoto met perceelsgrenzen (A3)
Luchtfoto met perceelsgrenzen (A3)
Dit is een kaart met luchtfoto van het opgevraagde perceel en omliggende percelen in A3 formaat.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Kadastrale kaart pakket
Kadastrale kaart pakket
De kadastrale kaart met luchtfoto is een overzicht van het perceel en omliggende percelen met de erfgrenzen.
- Direct leverbaar
Grensreconstructie
Grensreconstructie

Bekend van TV!

Wilt u een onafhankelijke reconstructie van uw perceel met de originele metingen van het Kadaster? Hiermee heeft u de exacte erfgrenzen.
Splitsing van percelen
Bij het splitsen van een perceel wordt in twee dagdelen uw perceel opgesplitst door een expertise team van Kadasterdata.
Terug naar boven