Wat is burenrecht en waar moet ik opletten?

Het burenrecht is opgenomen in de wet. In die wet staat uitgelegd welke rechten en plichten je hebt ten aanzien van je buren, dit geldt voor huiseigenaren en voor huurders. Onenigheid of zelfs ruzie met de buren ontstaat vaak omdat er onduidelijkheid is over de erfgrens. Waar eindigt het perceel precies? Hoe zit het met aanplanting, zoals heggen en bomen? Waar kan de schutting geplaatst worden en hoe hoog mag deze zijn? Correcte en actuele informatie kan voorkomen dat een irritatie uitgroeit tot een vervelende burenruzie.

Verschil erfgrens en perceelsgrens?

De erfgrens is een denkbeeldige lijn tussen uw kavel en dat van uw buren. De exacte grens wordt bepaald door wat er opgenomen is in de akte van levering. De denkbeeldige erfgrens wordt vaak visueel gemaakt met een erfafscheiding, zoals een heg of een schutting. Ten aanzien van de plaatsing van die heg of schutting zijn er regels.

 De perceelsgrens is de grens van het perceel zoals opgenomen in het kadaster. Perceelsgrenzen kunnen overeenkomen met de erfgrenzen, maar dit hoeft niet. Een kavel kan uit verschillende percelen bestaan en binnen een perceel kunnen ook verschillende kavels zijn.

Bent u benieuwd wat er is vastgelegd in de akte van levering van uw eigen woning of van een woning die u op het oog hebt? U kunt direct de eigendomsakte (akte van levering) opvragen.

Erfafscheiding regels: bezwaar maken

Het plaatsen van een erfafscheiding kan aanleiding zijn tot een conflict tussen buren. Het is daarom belangrijk juiste informatie over de ligging van de erfgrens te hebben. Ook de regelgeving omtrent schuttingen, heggen en bomen geeft duidelijkheid. Een bestaande situatie kan ook tot irritatie leiden; denk aan overhangende takken. Als u hier last van heeft, kunt u dit aangeven bij uw buren. Als zij hier niks mee doen, dan kunt u een vervolgstap nemen: U geeft schriftelijk bij de buren aan dat u wenst dat ze hun boom snoeien. Hier legt u ook een redelijk termijn vast, bijvoorbeeld zes weken. Als uw buren geen gehoor geven aan uw verzoek, mag u de takken zelf snoeien. Dit snoeirecht moet u correct gebruiken, ook hierin bent u gebonden aan regels. Zo mag u de boom niet te veel terugsnoeien, zodat deze niet meer groeit en afsterft. Zorg dat u juridisch advies inwint, alvorens u aan de slag gaat. Betreft het een boom van de gemeente? Overleg dan met de gemeente. Wilt u meer weten over erfgrensregels, kijk dan op onze pagina over deze wetten.

Kadasterdata geeft geen juridisch advies, maar kan u wel de benodigde informatie over erfgrenzen geven. Twijfelt u welk rapport u moet opvragen om over de voor u relevante informatie te beschikken? Onze medewerkers adviseren u graag.

Beschikbare producten

Kadastrale kaart met maatvoering

Bekend van TV!

Dit product is ideaal voor de globale maatvoering van het perceel.
- Direct leverbaar
Kadasterdata inmeet verslag
Kadasterdata inmeet verslag

Bekend van TV!

Een verslag van alle voorgaande metingen. Dit product is nodig om uw erfgrenzen opnieuw uit te zetten.
- Leverbaar binnen vijf werkdagen
Kadastrale kaart (A0)
Kadastrale kaart (A0)
De kadastrale kaart A0 formaat is een overzicht van het opgevraagde perceel en omliggende percelen.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Splitsingsakte
Splitsingsakte
In de splitsingsakte is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten van een gebouw vastgelegd.
- Leverbaar binnen één werkdag
Luchtfoto met perceelsgrenzen (A3)
Luchtfoto met perceelsgrenzen (A3)
Dit is een kaart met luchtfoto van het opgevraagde perceel en omliggende percelen in A3 formaat.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Kadastrale kaart pakket
Kadastrale kaart pakket
De kadastrale kaart met luchtfoto is een overzicht van het perceel en omliggende percelen met de erfgrenzen.
- Direct leverbaar
Grensreconstructie
Grensreconstructie

Bekend van TV!

Wilt u een onafhankelijke reconstructie van uw perceel met de originele metingen van het Kadaster? Hiermee heeft u de exacte erfgrenzen.
Splitsing van percelen
Bij het splitsen van een perceel wordt in twee dagdelen uw perceel opgesplitst door een expertise team van Kadasterdata.
Terug naar boven