Wanneer heb je te maken met een KLIC-melding?

Als u uw huis wilt verbouwen, een vijver of een zwembad wilt aanleggen, zijn er misschien machinale graafwerkzaamheden nodig. Of u het uit wilt besteden of zelf wilt oppakken, dit moet eerst gemeld worden met een KLIC-melding. Na het melden ontvangt u een kaart waarop alle leidingen en kabels op het perceel staan aangegeven, zodat u deze niet kunt beschadigen tijdens de machinale graafwerkzaamheden.

Wat is een KLIC-melding?

Iedereen die machinale werkzaamheden gaat of laat verrichten, is bij wet verplicht dit van te voren te melden. Dit gebeurt middels een KLIC-melding. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. De KLIC-melding is sinds 2008 verplicht, door de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION. Het doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals waterleidingen, elektriciteitskabels, gasleidingen, telefoonlijnen, olie leidingen) te voorkomen.

Wat zijn uw plichten bij machinale graafwerkzaamheden?

Wilt u uw huis verbouwen of uitbouwen en laat u daarvoor machinale graafwerkzaamheden verrichten, met een graafmachine of mechanische grondboor, dan moet u dus een KLIC-melding doen.

  • Deze wordt geregeld via het Kadaster en moet minstens 4 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden ingediend zijn.
  • De KLIC-melding is 20 dagen geldig.
  • Als graver bent u, in de wet ‘grondroerder’ genoemd, verplicht om het kaartmateriaal dat u van het Kadaster krijgt, op de graaflocatie aanwezig te hebben. U moet deze kaart nauwkeurig bestuderen om te voorkomen dat u schade veroorzaakt. Dit is belangrijk voor ieders veiligheid.
  • Het gebied waarover u een melding kunt doen mag niet groter zijn dan 500 bij 500 meter, met het opgegeven adres als middelpunt. Is het gebied waar u graafwerkzaamheden wilt verrichten groter, dan moet u meerdere KLIC-meldingen doen.

Agentschap Telecom houdt namens het Ministerie van Economische Zaken toezicht op de WION. Daarnaast brengt de toezichthouder controlebezoeken op graaflocaties om te beoordelen of er daadwerkelijk zorgvuldig wordt gegraven. Op overtredingen van de WION kunnen sancties volgen, waaronder boetes.

Direct een KLIC-melding doen

Bij Kadasterdata kunt u eenvoudig een KLIC-melding doen. U vult onderstaand formulier in en wij zorgen dat de melding op de juiste manier wordt ingediend. Het verzorgen van de melding kost €84,42. Dit is inclusief het opmaken van een rapport en een digitale en papieren aanlevering hiervan. Met dit rapport heeft u alle informatie in handen om aan de slag te kunnen.

Beschikbare producten

Kadastrale kaart met maatvoering

Bekend van TV!

Dit product is ideaal voor de globale maatvoering van het perceel.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Kadasterdata inmeet verslag
Kadasterdata inmeet verslag

Bekend van TV!

Een verslag van alle voorgaande metingen. Dit product is nodig om uw erfgrenzen opnieuw uit te zetten.
- Leverbaar binnen vijf werkdagen
Kadastrale kaart
Kadastrale kaart

Bekend van TV!

Dit product geeft u inzicht in de ligging van het perceel t.o.v. de omliggende percelen.
- Direct leverbaar
Kadastrale kaart (A0)
Kadastrale kaart (A0)
De kadastrale kaart A0 formaat is een overzicht van het opgevraagde perceel en omliggende percelen.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Splitsingsakte
Splitsingsakte
In de splitsingsakte is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten van een gebouw vastgelegd.
- Leverbaar binnen één werkdag
Luchtfoto met perceelsgrenzen (A3)
Luchtfoto met perceelsgrenzen (A3)
Dit is een kaart met luchtfoto van het opgevraagde perceel en omliggende percelen in A3 formaat.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Kadastrale kaart rapport
Kadastrale kaart rapport
De kadastrale kaart met luchtfoto is een overzicht van het perceel en omliggende percelen met de erfgrenzen.
- Direct leverbaar
Grensreconstructie
Grensreconstructie

Bekend van TV!

Wilt u een onafhankelijke reconstructie van uw perceel met de originele metingen van het Kadaster? Hiermee heeft u de exacte erfgrenzen.
Splitsing van percelen
Bij het splitsen van een perceel wordt in twee dagdelen uw perceel opgesplitst door een expertise team van Kadasterdata.
Terug naar boven