Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

Akte producten

Wat is het?
De hypotheekakte is een kopie van de originele akte, zoals bij de notaris ondertekend. Deze akte is de overeenkomst tussen de hypotheeknemer, meestal een financiële instelling, en de hypotheekgever, dat is de eigenaar.
Hierin vindt u de meest uitgebreide hypothecair informatie over het gevraagde object. Kadasterdata levert de laatst gepasseerde akte, tenzij anders aangegeven.
In de hypotheekakte vindt u de volgende gegevens: 

  • de namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouder);
  • de hoofdsom of het bedrag van inschrijving/beslaglegging*;
  • de hoogte van de hypotheekrente (indien in de akte vermeld);
  • het zakelijk recht waarop de inschrijving betrekking heeft (erfpacht, opstal e.d.);
  • datum van inschrijving bij het Kadaster.

In de akte staat eveneens de toestandsdatum. Dit is de datum tot wanneer de aangeboden stukken door het Kadaster zijn verwerkt en opgenomen in het openbaar register.

Wat is de levertijd?
Na betaling ontvangt u de Hypotheekakte direct per mail.

* De hoogte van de hypothecaire inschrijving zegt niet alles over de geldlening, er kan immers zijn afgelost of er is een hogere inschrijving dan de geldlening.

Klantgegevens
Graafmelding gegevens
Wanneer u kiest voor huisaansluitschetsen is het niet gegarandeerd dat alle betrokken netbeheerders deze ook aanleveren. Op basis van wet WION (WION en de RION) kan de netbeheerde huisaansluitschetsen leveren. De netbeheerder is dit echter niet verplicht.
Terug naar boven