Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

Eigendomsakte

Zo ziet een rapport eruit:

Eigendomsakte

Wilt u weten wat er wettelijk is vastgelegd over een woning? Of bent u uw eigen eigendomsakte verloren? Wij zorgen dat u uw nieuwe eigendomsbewijs dezelfde werkdag binnen heeft.

  • Eigendomsinformatie en kadastraal gerechtigde(n)
  • De plaats van het perceel + de oppervlakte
  • Het koopjaar*
  • De koopsom*
  • De zakelijke rechten
  • Eventuele belemmeringen
  • Eventuele aanvullende registraties zoals verklaringen van erfrecht.
  • Direct leverbaar!
Meer informatie
€ 24,95

Wat is het eigendomsbewijs ?
De Eigendomsakte (of eigendomsbewijs) is een kopie van de originele akte, zoals bij de notaris ondertekend en bevat de actuele informatie uit het openbaar register. In deze akte van eigendom staat bijvoorbeeld wie de gerechtigden zijn bij een perceel. Dat kan de eigenaar zijn, maar ook een persoon die het recht heeft om er gebruik van te maken. Het geeft u inzicht in eigendomstoestand, woninggegevens, eventuele gebruiksbeperkingen en belangrijke aantekeningen, bijvoorbeeld als er sprake is van bodemverontreiniging. Kadasterdata levert de laatst gepasseerde akte, tenzij anders aangegeven.

In de Eigendomsakte vindt u de volgende gegevens:

• de kadastraal gerechtigde(n) (gegevens van een persoon of bedrijf);
• de plaats van het perceel (de unieke kadastrale aanduiding en het adres);
• de oppervlakte*;
• het koopjaar*;
• de koopsom*;
• de zakelijke rechten;
• eventuele belemmeringen;
• eventuele aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht.

Wat is de levertijd?
Na betaling kunt u direct de Eigendomsakte downloaden.

*Uitzonderingsgevallen.