Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

Gemeentelijke woonlasten

Zo ziet een rapport eruit:

Gemeentelijke woonlasten

Hiermee kunt u uitrekenen hoeveel u op jaarbasis kwijt bent aan Gemeentelijke woonlasten.

  • OZB-tarief
  • Reinigingsheffing
  • Rioolheffing eenpersoonshuishouden
  • Heffingskorting
  • Woonlasten
  • CBS code van de gemeente
Meer informatie
€ 2,50

Wat is het?
De Gemeentelijke woonlasten bestaan uit de som van de gemiddelde OZB-aanslag, de reinigingsheffing en de rioolheffing, verminderd met een eventuele heffingskorting. De gemiddelde OZB-aanslag voor eigenaren van woningen wordt berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen per gemeente in het betreffende jaar. Door het opvragen van de Gemeentelijke woonlasten kunt u uitrekenen hoeveel u op jaarbasis kwijt bent aan gemeentelijke lasten. Kadasterdata verzamelt in het begin van het jaar gegevens bij alle gemeenten.

De Gemeentelijke woonlasten bestaan uit een opsomming van de volgende tarieven en heffingen:
• OZB-tarief;
• reinigingsheffing;
• rioolheffing eenpersoonshuishouden;
• heffingskorting;
• woonlasten;
• CBS code van de gemeente.

Wat is de levertijd?
Na betaling kunt u direct de Gemeentelijke woonlasten downloaden.