Hypotheekakte

Zo ziet een rapport eruit:

Hypotheekakte

Deze akte vertelt u wat voor hypotheek er op het huis rust en wie de schuldeisers zijn. In de Hypotheekakte treft u de volgende informatie.

 • De namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouder)
 • De hoofdsom of het bedrag van inschrijving/beslaglegging*
 • De hoogte van de hypotheekrente (indien in de akte vermeld)
 • Het zakelijk recht waarop de inschrijving betrekking heeft (erfpacht, opstal e.d.)
 • Datum van inschrijving in de registers
 • Direct online
 • Direct leverbaar!
Meer informatie
€ 24,95

Wat is het?
De Hypotheekakte is een kopie van de originele akte, zoals bij de notaris ondertekend. Deze akte is de overeenkomst tussen de hypotheeknemer, meestal een financiële instelling, en de hypotheekgever, dat is de eigenaar.
Hierin vindt u de meest uitgebreide hypothecaire informatie van het gevraagde object. Kadasterdata levert de laatst gepasseerde akte, tenzij anders aangegeven.
In de Hypotheekakte vindt u de volgende gegevens: 

 • de namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouder);
 • de hoofdsom of het bedrag van inschrijving/beslaglegging*;
 • de hoogte van de hypotheekrente (indien in de akte vermeld);
 • het zakelijk recht waarop de inschrijving betrekking heeft (erfpacht, opstal e.d.);
 • datum van inschrijving bij het Kadaster.

In de Hypotheekakte staat eveneens de toestandsdatum. Dit is de datum wanneer de aangeboden stukken door het Kadaster zijn verwerkt en opgenomen in het openbaar register.

Wat is de levertijd?
Na betaling ontvangt u de Hypotheekakte direct per mail.

* De hoogte van de hypothecaire inschrijving zegt niet alles over de geldlening, er kan immers zijn afgelost of er is een hogere inschrijving dan de geldlening.