Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

Hypotheekakte

Zo ziet een rapport eruit:

Hypotheekakte

Bent u uw originele hypotheekakte kwijt? Dan kunt u een kopie van de hypotheekakte opvragen bij Kadasterdata. Het vertelt u wat voor hypotheek er op het pand rust en wie de schuldeisers zijn. In de Hypotheekakte treft u o.a. de volgende informatie:

 • De namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouder)
 • De hoofdsom of het bedrag van inschrijving/beslaglegging*
 • De hoogte van de hypotheekrente (indien in de akte vermeld)
 • Het zakelijk recht waarop de inschrijving betrekking heeft (erfpacht, opstal e.d.)
 • Datum van inschrijving in de registers
 • Direct leverbaar!
Meer informatie
€ 24,95

Wat is het?
Kadasterdata levert u dus een kopie van de originele hypotheekakte zoals deze bekend is toen deze bij de notaris werd ondertekend. U ziet op deze pagina ook een voorbeeld van een hypotheekakte. Deze akte legt de overeenkomst  vast tussen de hypotheekhouder, meestal een financiële instelling, en de hypotheeknemer, dat is de eigenaar.
Hierin vindt u de meest uitgebreide hypothecaire informatie van het gevraagde object. Kadasterdata levert de laatst gepasseerde akte, tenzij anders aangegeven.
In de Hypotheekakte vindt u de volgende gegevens:

 • De namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouder);
 • De hoofdsom of het bedrag van inschrijving/beslaglegging*;
 • De hoogte van de hypotheekrente (indien in de akte vermeld);
 • Het zakelijk recht waarop de inschrijving betrekking heeft (erfpacht, opstal e.d.);
 • Datum van inschrijving bij het Kadaster;
 • Wat voor soort hypotheekvorm(en);
 • Hoe het wordt afgelost (lineair of annuïtair);
 • Wat voor looptijd: Na hoeveel jaar moet de hele som zijn terugbetaald;
 • Eventueel NHG (clausule over Nationale Hypotheek Garantie).

In de Hypotheekakte staat eveneens de toestandsdatum. Dit is de datum wanneer de aangeboden stukken door het Kadaster zijn verwerkt en opgenomen in het openbaar register.

Hypotheekakte kwijt, wat nu?
De hypotheekakte is een officieel contract welke is afgesloten tussen u en de geldverstrekker. In de akte staat vastgelegd dat u de woning als onderpand heeft gegeven aan de hypotheekverstrekker, in ruil voor een lening. Als u niet aan uw hypothecaire verplichtingen kunt voldoen, kan de hypotheekhouder op basis van dit contract uw woning in het openbaar verkopen. Deze mogelijkheid wordt ‘recht van hypotheek’ genoemd. Daarom is het altijd raadzaam om een kopie van deze akte bij u te hebben. Vraag dus vandaag nog een hypotheekakte op bij Kadasterdata.

* De hoogte van de hypothecaire inschrijving zegt niet alles over de geldlening, er kan immers zijn afgelost of er is een hogere inschrijving dan de geldlening.

Wat is de levertijd?
Na betaling kunt u direct de Hypotheekakte downloaden.