Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

Eigenaar perceel opzoeken

Wilt u achterhalen wie de eigenaar is van een stuk grond? Dan is dat eenvoudig te doen door twee dingen te doen.

  1. 1. Zoek het perceelnummer op via de gratis kadasterkaart
  2. 2. Vraag met dit nummer een kopie van de orignele eigendomsakte of het uitreksel van de eigendomsakte op

 

Wilt u daarnaast ook weten waar de erfgrenzen lopen van een perceel?

Dan heeft u 2 mogelijkheden.

1. Voor een nauwkeurig (maar niet exact) beeld van de grenzen kunt u een kadastrale kaart met maten opvragen

Dit is een digitale kaart waarop de erfgrenzen zijn aangegeven op basis van de geregistreerde coordinaten.

2. Voor de exacte ligging van de perceelsgrenzen kunt u een grensreconstructie laten uitvoeren door een gecertificeerde landmeter. 

Hierbij maakt een landmeter de erfgrenzen zichtbaar door het plaatsen van piketpaaltjes.

 

Terug naar boven