Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

Uitbouw van uw woning realiseren

Een uitbouw kan een goed alternatief zijn voor een verhuizing naar een grotere woning. Een grotere ruimte of een extra kamer vergroot het woongenot en het verhoogd de waarde van uw huis. Er zijn verschillende zaken die u moet uitzoeken voordat u een aannemer in de hand neemt:

 • Het ontwerp; wat wilt u, wat is constructie-technisch mogelijk?
 • De kosten; financiert u de uitbouw uit eigen middelen of moet u een lening afsluiten?
 • De regels; hoe ver mag u uitbouwen?

Kadasterdata helpt u bij de laatste vraag. Wij hebben uitgebreide informatie over álle huizen. Dat betekent dat u eenvoudig een kadastrale kaart kunt bestellen of een inmeetverslag. Deze kunt u direct, online inzien. Bij twijfel over de perceelgrenzen, kun u ons inschakelen voor een rechtsgeldige grensreconstructie.

Waardevermeerdering door uitbouw

Een uitbouw zorgt voor waardevermeerdering van uw woning, het is immers groter geworden. Dit heeft direct invloed op de WOZ-waarde. Een hogere WOZ-waarde is interessant als u uw huis wilt verkopen; u kunt een hogere prijs vragen. Een hogere WOZ-waarde betekent echter ook een hoger bedrag bij de gemeentelijke heffingen. Houd er dus rekening mee dat de kosten voor een uitbouw niet enkel in die uitbouw zelf zitten, maar ook nog jarenlang in de belastingen. Twijfelt u of de gemeente de nieuwe WOZ-waarde goed heeft berekend en rekening heeft gehouden met het extra woonoppervlak, vraag dan een WOZ-waarderapport aan. Onze rapporten zijn gebaseerd op diverse, betrouwbare data. Als u wilt verkopen, kan het ook prettig zijn om het huis te vergelijken met referentiepanden, bijvoorbeeld buurtbewoners die ook voor een uitbouw hebben gekozen, dit zegt het nodige over de waarde van uw woning met uitbouw.

Berekening woonoppervlakte

Er kan sprake zijn van een verschil tussen uw eigen berekening van de woonoppervlakte en die van de gemeente of een makelaar. Zelfs makelaars onderling hanteren verschillende methodes om oppervlakten te berekenen. Het kan zijn dat u een aantal regels voor de berekening niet heeft toegepast. Dat is niet vreemd, u doet dit immers niet dagelijks. We nemen u graag even mee in de berekening van het woonoppervlak.

Woonoppervlak gaat over de oppervlakte van de vloeren. Houd bij de berekening rekening met de volgende regels:

 • Meet enkel het vloeroppervlak van de ruimtes die hoger zijn dan 1,5 meter.
 • Een gang, bijkeuken, wasmachineruimte, CV‐ruimte, vaste kast en meterkast kan wel gerekend worden tot de woonoppervlakte, tenzij er sprake is van één van de hieronder genoemde omstandigheden.
 • De volgende ruimtes mag u niet meerekenen bij uw berekening:
  • Gemeenschappelijke ruimtes, zoals een hal of trappenruimte
  • Een trapgat of vide groter dan 4m²
  • Schuine ruimtes waarbij het hoogste punt lager is dan 2 meter
  • Schuine ruimtes met het hoogste punt hoger dan 2 meter over een oppervlakte van minder dan 4m²
  • Nissen kleiner dan 0,5m²
  • Buitenruimtes, schuren en garages
  • Ook zolders kennen uitzonderingen; een zolder zonder vaste trap, niet te belopen zolders en zolders zonder raam of met een raam kleiner dan 1m².

 Wilt u de woonoppervlakte van uw woning weten? Bestel dan het WOZ-waarderapport. Naast de perceeloppervlakte en de vloeroppervlakte weet u ook direct de waarde van uw woning ten opzichte van gelijkwaardige panden.

Terug naar boven