Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

KLIC melding

Als u uw huis wilt verbouwen, een vijver of een zwembad wilt aanleggen, zijn er misschien machinale graafwerkzaamheden nodig. Of u het uit wilt besteden of zelf wilt oppakken, dit moet eerst gemeld worden met een KLIC-melding. Na het melden ontvangt u een kaart waarop alle leidingen en kabels op het perceel staan aangegeven, zodat u deze niet kunt beschadigen tijdens de machinale graafwerkzaamheden.

WAT IS EEN KLIC-MELDING?

Iedereen die machinale werkzaamheden gaat of laat verrichten, is bij wet verplicht dit van te voren te melden. Dit gebeurt middels een KLIC-melding. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. De KLIC-melding is sinds 2008 verplicht, door de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION. Het doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals waterleidingen, elektriciteitskabels, gasleidingen, telefoonlijnen, olie leidingen) te voorkomen.

WAT ZIJN UW PLICHTEN BIJ MACHINALE GRAAFWERKZAAMHEDEN?

Wilt u uw huis verbouwen of uitbouwen en laat u daarvoor machinale graafwerkzaamheden verrichten, met een graafmachine of mechanische grondboor, dan moet u dus een KLIC-melding doen.

  • Deze wordt geregeld via het Kadaster en moet minstens 4 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden ingediend zijn.
  • De KLIC-melding is 20 dagen geldig.
  • Als graver bent u, in de wet ‘grondroerder’ genoemd, verplicht om het kaartmateriaal dat u digitaal van het Kadaster krijgt, op de graaflocatie aanwezig te hebben. U moet deze kaart nauwkeurig bestuderen om te voorkomen dat u schade veroorzaakt. Dit is belangrijk voor ieders veiligheid.
  • Het gebied waarover u een melding kunt doen mag niet groter zijn dan 500 bij 500 meter, met het opgegeven adres als middelpunt. Is het gebied waar u graafwerkzaamheden wilt verrichten groter, dan moet u meerdere KLIC-meldingen doen.
  • Digitale versie is verplicht

Agentschap Telecom houdt namens het Ministerie van Economische Zaken toezicht op de WION. Daarnaast brengt de toezichthouder controlebezoeken op graaflocaties om te beoordelen of er daadwerkelijk zorgvuldig wordt gegraven. Op overtredingen van de WION kunnen sancties volgen, waaronder boetes.

Hoe doe ik een KLIC-MELDING?

Bij Kadasterdata kunt u eenvoudig een KLIC-melding doen. U vult onderstaand formulier in en wij zorgen dat de melding op de juiste manier wordt ingediend. 

Wat zijn de kosten voor een klic melding?

Het verzorgen van de KLIC melding kost € 58,80 inclusief het opmaken van een rapport en een digitale aanlevering hiervan. De verkregen ondergrondse kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Klantgegevens
Graafmelding gegevens
Wanneer u kiest voor huisaansluitschetsen is het niet gegarandeerd dat alle betrokken netbeheerders deze ook aanleveren. Op basis van wet WION (WION en de RION) kan de netbeheerde huisaansluitschetsen leveren. De netbeheerder is dit echter niet verplicht.
Terug naar boven