Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

KLIC melding kabels

Sinds 2008 geldt de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten oftewel WION. Dit wordt ook weleens de grondroerdersregeling genoemd. Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden. Dit wordt een graaf melding of klic melding genoemd. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. De WION verplicht gravers (ook wel grondroerders genoemd) tot het melden van elke ‘mechanische grondroering’ waaronder het leggen van kabels. Om een klic online op te vragen kunt u het klic formulier invullen. Kabelbeheerders en leidingbeheerders moeten al hun ondergrondse kabels en ondergrondse leidingen nauwkeurig digitaal beschikbaar hebben en aanbieden wanneer hierom wordt gevraagd middels een wion of klic melding. Het doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of ondergrondse leidingen (zoals waterleidingen, elektriciteitskabels, gasleidingen, telefoonlijnen, olie leidingen) te voorkomen.

Verplichting netbeheerder

De netbeheerder is bij KLIC verplicht dat alle zaken die het bedrijf in bezit of beheer heeft actueel betrouwbaar is o.a. middels kaartmateriaal en tekeningen van de leidingen.  Netbeheerders hebben de plicht alle informatie over hun netwerk, binnen 1 dag, bij het Kadaster online te registreren. Beheerders van leidingen met gevaarlijke inhoud (zoals aardgas en nafta) of leidingen met een grote economische waarde (zoals belangrijke communicatieverbindingen) zijn verplicht om voorzorgsmaatregelen te treffen om schade te voorkomen. Zo moet de beheerder de locatie van de leiding ter plaatse aanwijzen aan de grondroerder.

Verplichtingen grondroerder

De gravende partij, in de wet grondroerder genoemd, is verplicht om de klic melding via het Kadaster minstens 4 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden een melding te doen. De geldigheid van de klic melding is 20 dagen, daarbinnen moet men beginnen met de werkzaamheden. Naast een klic melding voor genoemde kabels en leidingen, moet de grondroerder voorzichtig te werk gaan en is hij verplicht om het kaartmateriaal dat hij van het Kadaster krijgt, op de graaflocatie aanwezig te hebben.

Boetes

Agentschap Telecom houdt namens het Ministerie van Economische Zaken toezicht op de WION. Daarnaast houdt de toezichthouder - selectief – controles op graaflocaties om te beoordelen of er daadwerkelijk zorgvuldig wordt gegraven Op overtredingen van de WION kunnen sancties volgen, waaronder boetes.

Plaats nu een Klic melding

Terug naar boven