Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

Verschil eigendomsbewijs van een huis en akte van levering

Het eigendomsbewijs of de eigendomsakte is een document waarin officieel is vastgelegd wie de eigenaar van een perceel en eventuele woning is. U ontvangt deze na het passeren van de akte van levering bij de notaris. Het is een afschrift van die akte van levering, welke is ingeschreven bij openbare registers. Het afschrift is gekoppeld aan de woning en niet aan u als persoon. Bij overdracht van de woning, wordt de eigendomsakte vernieuwd met de naam van de nieuwe eigenaar. Als u een woning wilt verkopen, dan vraagt een taxateur of makelaar naar de eigendomsakte, ter inzage en ter controle. Het is van belang dat u deze dan bij de hand hebt. Is dit niet het geval, dan kunt u bij Kadasterdata de eigendomsakte van uw woning opvragen.

Wat staat er in de eigendomsakte?

De eigendomsakte is dus een afschrift van de akte van levering. De informatie die u hierin vindt, is dezelfde als in de akte van levering. De eigendomsakte is een overzicht van alle afspraken die zijn gedaan tussen de kopende en verkopende partij. Dit kunnen nieuwe afspraken zijn of overeenstemmingen, rechten en plichten die al op het onroerend goed rusten, zoals:

  • erfdienstbaarheden
  • anti-speculatiebedingen
  • kettingbedingen, grondverontreiniging
  • aanwezigheid van een ondergrondse tank

Eigendomsbewijs huis kwijt

De notaris zorgt dat de akte wordt ingeschreven in de openbare registers. Als dat is voldaan krijgt hij het eigendomsbewijs van het Kadaster en stuurt deze door naar u. Het is belangrijk dit document goed te bewaren, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u het kwijt bent. Gelukkig is dat geen probleem, want bij Kadasterdata vraagt u het eigendomsbewijs eenvoudig op.

 

Beschikbare producten

Eigendomsakte
Eigendomsakte
De originele eigendomsakte van dit pand.
- Direct leverbaar
Uittreksel eigendomsakte + woningwaarde
Uittreksel eigendomsakte + woningwaarde
Samenvatting van de informatie uit de originele eigendomsakte.
- Direct leverbaar
Uittreksel eigendomsakte
Uittreksel eigendomsakte
Samenvatting van de informatie uit de originele eigendomsakte.
- Direct leverbaar
- Goedkoper dan bij het Kadaster
Splitsingsakte
Splitsingsakte
In de splitsingsakte is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten van een gebouw vastgelegd.
- Leverbaar binnen één werkdag
Terug naar boven