Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

Uittreksel eigendomsakte

Zo ziet een rapport eruit:

Uittreksel eigendomsakte

Wilt u weten wie de rechtmatige eigenaar is van een pand? Het Uittreksel Eigendomsakte bevat in het kort de informatie uit de originele Eigendomsakte.

 • Naam eigenaar(s)
 • Oppervlakte*
 • Omschrijving kadastraal object
 • Kadastrale aanduiding
 • Koopjaar en koopsom*
 • Eventuele belemmeringen
 • Verwijzing brondocument
 • Direct geleverd én goedkoper dan bij het Kadaster
Meer informatie
€ 2,36

Wat is het?
Het Uittreksel eigendomsakte, oftewel het kadastraal bericht eigendom, bevat in het kort de informatie van de actuele eigendomsakte uit het openbaar register. In dit uittreksel staat bijvoorbeeld wie de gerechtigden zijn van een perceel. Dat kan de eigenaar zijn, maar ook een persoon die het recht heeft om er gebruik van te maken. Het geeft u inzicht in eigendomstoestand, woninggegevens, eventuele gebruiksbeperkingen en belangrijke aantekeningen, bijvoorbeeld als er sprake is van bodemverontreiniging. Standaard leveren wij het grondperceel waar de woning op gevestigd is.

In het Uittreksel eigendomsakte vindt u in het kort:

 • de kadastraal gerechtigden (gegevens van een persoon of bedrijf);
 • de plaats van het perceel (de unieke kadastrale aanduiding en het adres);
 • de oppervlakte*;
 • het koopjaar*;
 • de koopsom*;
 • de zakelijke rechten;
 • eventuele belemmeringen;
 • eventuele aanvullende registraties zoals verklaringen van erfrecht;
 • het bouwjaar.

Wat is de levertijd?

Na betaling kunt u direct het Uittreksel eigendomsakte downloaden.

*Uitzonderingsgevallen.