Uittreksel hypotheekakte

Zo ziet een rapport eruit:

Uittreksel hypotheekakte

Wilt u weten of er ruimte is om te onderhandelen over de vraagprijs? Dan kan het uittreksel hypotheekakte van pas komen. Het Uittreksel Hypotheekakte bevat in het kort de informatie uit de originele Hypotheekakte.

  • De namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouder)
  • De hoofdsom of het bedrag van inschrijving/beslaglegging*
  • De hoogte van de hypotheekrente (indien in de akte vermeld)
  • Het zakelijk recht waarop de inschrijving betrekking heeft (erfpacht, opstal e.d.)
  • Datum van inschrijving in de registers
  • Direct leverbaar!
Meer informatie
€ 14,95

Wat is het?
De hypotheekakte is de overeenkomst tussen de hypotheeknemer, meestal een financiële instelling, en de hypotheekgever en dat is de eigenaar. Wij kunnen u hiervan een uittreksel leveren om in het kort de strekking ervan weer te geven.
In het Uittreksel hypotheekakte vindt u in het kort:
• de namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouder);
• de hoofdsom of het bedrag van inschrijving/beslaglegging*;
• de hoogte van de hypotheekrente (indien in de akte vermeld);
• het zakelijk recht waarop de inschrijving betrekking heeft (erfpacht, opstal e.d.);
• datum van inschrijving bij het Kadaster.
In het Uittreksel hypotheekakte staat eveneens de toestandsdatum. Dit is de datum wanneer de aangeboden stukken door het Kadaster zijn verwerkt en opgenomen in het openbaar register.

Wat is de levertijd?
Na betaling ontvangt u het uittreksel hypotheekakte direct per mail.

* De hoogte van de hypothecaire inschrijving zegt niet alles over de geldlening, er kan immers zijn afgelost of er is een hogere inschrijving dan de geldlening.