Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

Uitzonderingsgevallen

Uitzonderingsgevallen koopsom
In een aantal gevallen is de koopsom niet bekend:

 • als de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden of verwerkt is (er kunnen enkele weken tussen het sluiten van de koop en het tekenen van de akte bij de notaris zitten). Het kan 4 tot 12 weken duren voordat de koopsom verwerkt is in bepaalde producten.
 • als de postcode en huisnummer om welke reden dan ook niet in de akte voorkomt. Bijvoorbeeld; bij een recreatiewoning;
 • als het gaat om een huurwoning is er geen koopsomdata bekend (tenzij deze woning aan de huurder of een ander is verkocht);
 • als het de aankoop is van een bouwkavel in een nieuwbouw en het betreft de eerste eigenaar (in dat geval staat in de akte alleen de prijs van de grond vermeld);
 • als het object verkocht is met meer onroerend goed (de koopsom is dan niet langer herleidbaar tot het object); 
 • als het gaat om een splitsing van een perceel (de koopsom is dan niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor in de kadastrale registratie);
 • als een perceelsgedeelte in een nieuwbouwproject wordt gemeten vindt vernummering plaats en wordt de koopsom niet mee overgenomen bij het nieuwe gevormde ′gehele′ perceel;
 • als de overdracht een andere aard heeft dan een verkoop van een bestaande woning. Bijvoorbeeld; als het perceel is verkregen uit een akte van (echt)scheiding of een verklaring van erfrecht;
 • als het pand is verkregen middels een veiling (de koopsom is enkel te herleiden uit de eigendomsakte);
 • als de koopsom kleiner is dan € 5.000,-- of hoger dan € 5.000.000,-- en
 • als het een overdracht is van vóór 1993, dan is de koopsom niet digitaal beschikbaar.


Uitzonderingsgevallen koopjaar

In een enkel geval is het koopjaar niet bekend:

 • als het gaat om een splitsing van een perceel (het koopjaar is dan niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor in de kadastrale registratie).


Uitzonderingsgevallen oppervlakte

In een paar gevallen is de oppervlakte niet beschikbaar:

 • als het object een appartement is.
 • als het object een bedrijfsfunctie heeft.
 • als het perceel een deelperceel is (er is dan mogelijk sprake van een voorlopige oppervlakte zoals die in de akte is vermeld. De werkelijke oppervlakte van het gedeeltelijke perceel moet door ons dan nog vastgesteld worden).


Uitzonderingsgevallen kadastrale kaart

In een paar gevallen is de kadastrale kaart niet beschikbaar:

 • als een perceel dat nog niet gemeten en/of verwerkt is (bijvoorbeeld een stuk nieuwbouwgrond of een verkocht gedeelte van een bestaand perceel), is nog geen actueel uittreksel kadastrale kaart beschikbaar. U ziet dan bij de objectaanduiding van het perceel het woord 'gedeeltelijk' staan. 

Uitzonderingsgevallen bestemmingsplan
In een enkel geval is het bestemmingsplan niet digitaal beschikbaar:

 • Wanneer het bestemmingsplan niet beschikbaar is, is deze niet gedigitaliseerd door de gemeente. Wij adviseren u contact met de gemeente in kwestie om het bestemmingsplan in te kunnen zien.

Uitzonderingsgevallen modelwaardebepaling
In sommige gevallen kan het voorkomen dat de modelwaardebepaling een afwijking vertoont of niet beschikbaar is:

 • unieke panden/panden in het hogere segment (waarde boven de 1 miljoen euro);
 • panden met een andere functie dan wonen;
 • nieuwbouw;
 • van losse percelen is een modelwaardebepaling niet leverbaar.

Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er minder referentiepanden gevonden kunnen worden om de waarde op te baseren.

Uitzonderingsgevallen lijst van eigenaren

 • Bij een groot koopsommengebied ontvangt u maximaal 20 eigenaren. Bij meer eigenaren wordt u vooraf geïnformeerd

Uitzonderingsgevallen vraagprijzen

 • Enkel geregistreerde vraagprijzen kunnen wij leveren. Wij doen ons uiterste best alle (online) vraagprijzen te registreren en te verwerken. Niet alle vraagprijzen hebben wij voorhanden. 
Terug naar boven