Uitzonderingsgevallen

Uitonderingsgevallen koopsom
In een aantal gevallen is de koopsom niet bekend:

 • als de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden (er zitten doorgaans enkele weken of maanden tussen het sluiten van de koop en het tekenen van de akte bij de notaris). De akte is dan nog niet ingeschreven en daardoor is de koopsom nog niet bekend bij het Kadaster;
 • als de postcode en huisnummer om welke reden dan ook niet in de akte voorkomt. Bijvoorbeeld; bij een recreatiewoning;
 • als het gaat om een huurwoning is er geen koopsomdata bekend (tenzij deze woning aan de huurder of een ander is verkocht);
 • als het de aankoop is van een bouwkavel in een nieuwbouw en het betreft de eerste eigenaar (in dat geval staat in de akte alleen de prijs van de grond vermeld);
 • als het object verkocht is met meer onroerend goed (de koopsom is dan niet langer herleidbaar tot het object); 
 • als het gaat om een splitsing van een perceel (de koopsom is dan niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor in de kadastrale registratie);
 • als een perceelsgedeelte in een nieuwbouwproject wordt gemeten vindt vernummering plaats en wordt de koopsom niet mee overgenomen bij het nieuwe gevormde ′gehele′ perceel;
 • als de overdracht een andere aard heeft dan een verkoop van een bestaande woning. Bijvoorbeeld; als het perceel is verkregen uit een akte van (echt)scheiding of een verklaring van erfrecht;
 • als de koopsom kleiner is dan € 5.000,-- of hoger dan € 5.000.000,-- en
 • als het een overdracht is van vóór 1993, dan is de koopsom niet digitaal beschikbaar.


Uitzonderingsgevallen koopjaar

In een enkel geval is het koopjaar niet bekend:

 • als het gaat om een splitsing van een perceel (het koopjaar is dan niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor in de kadastrale registratie).


Uitzonderingsgevallen oppervlakte

In een paar gevallen is de oppervlakte niet beschikbaar:

 • als het object een appartement is.
 • als het perceel een deelperceel is (er is dan mogelijk sprake van een voorlopige oppervlakte zoals die in de akte is vermeld. De werkelijke oppervlakte van het gedeeltelijke perceel moet door ons dan nog vastgesteld worden).


Uitzonderingsgevallen kadastrale kaart

In een paar gevallen is de kadastrale kaart niet beschikbaar:

 • als een perceel dat nog niet gemeten en/of verwerkt is (bijvoorbeeld een stuk nieuwbouwgrond of een verkocht gedeelte van een bestaand perceel), is nog geen actueel uittreksel kadastrale kaart beschikbaar. U ziet dan bij de objectaanduiding van het perceel het woord 'gedeeltelijk' staan.
   

Uitzonderingsgevallen bestemmingsplan
In een enkel geval is het bestemmingsplan niet digitaal beschikbaar:

 • Wanneer het bestemmingsplan niet beschikbaar is, is deze niet gedigitaliseerd door de gemeente. Wij adviseren u contact met de gemeente in kwestie om het bestemmingsplan in te kunnen zien.

Uitzonderingsgevallen lijst van eigenaren

 • Bij een groot koopsommengebied ontvangt u maximaal 20 eigenaren. Bij meer eigenaren wordt u vooraf geïnformeerd


Uitzonderingsgevallen waardebepaling
In sommige gevallen is het niet mogelijk een modelmatige waardebepaling te genereren:

 • er zijn geen of te weinig referentiepanden beschikbaar om een modelwaarde op te baseren (veelal bij bedrijfspanden);
 • het opgevraagde is geen adres, maar een perceel. Van percelen is modelwaarde niet te genereren.
Terug naar boven