Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

Disclaimer

Waardebepalingen zijn indicatief, immers de waarde van een opstal of onroerende zaak hangt niet alleen af van de ouderdom maar is ook afhankelijk van staat van onderhoud, interieur en exterieur. Kadasterdata garandeert op geen enkele wijze de waarde van een opstal of onroerende zaak. De uiteindelijke waarde van uw opstal of onroerende zaak zal afhangen van verschillende factoren zoals vraag en aanbod van bepaalde opstallen of onroerende zaken. Kadasterdata adviseert u dan ook uitdrukkelijk om bij voorgenomen koop of verkoop de diensten van een makelaar in te schakelen. Een waardebepaling uitgebracht door tussenkomst van de website van Kadasterdata is uitdrukkelijk geen aanbod door Kadasterdata.

Het is niet mogelijk om een conform door u opgegeven specificaties opgesteld en uitgebracht waardebepalingsrapport retour te sturen naar Kadasterdata. Kadasterdata zal dergelijke kosten niet restitueren..

Kadasterdata behoudt zich het recht voor om zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers de website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).