Ma t/m vr van 08:30 tot 17:30
Vragen? Neem contact met ons op 088 220 4200

Erfbelasting huis in 2024

Een situatie waarin iemand een woning erft is altijd een lastige periode, waarin veel op iemand afkomt en er veel geregeld moet worden. Op deze pagina zetten we belangrijke stappen en financiële aspecten bij het erven van een huis op een rij.

Hoeveel erfbelasting betaalt u over een huis?

Als u in uw eentje een afbetaalde woning erft van uw ouders, betaalt u in 2024 voor een woning met een gemiddelde WOZ waarde al bijna €20.000 aan erfbelasting.

Met een hogere WOZ waarde of andere relatie tot de ‘erflater’ (de overledene) betaalt u al snel veel meer.

In onderstaande tabel ziet u, afhankelijk van de relatie tot de erflater, hoeveel erfbelasting iemand moet betalen wanneer hij/zij de enige erfgenaam is. We gaan hierbij uit van een WOZ waarde van €450.000 en een volledig afbetaalde hypotheek. 

Relatie tot erflaterVrijstellingErfbelasting €0 tot €152.368Erfbelasting €152.368 en meerBelasting bij €450.000 WOZ waarde (zonder hypotheek)
Partner € 795.156 10% 20% € 0
Pleegkind € 25.187 10% 20% € 69.726
Stiefkind € 25.187 10% 20% € 69.726
Kind € 25.187 10% 20% € 69.726
Kind met beperking € 75.546 10% 20% € 59.654
Kleinkind € 25.187 18% 36% € 125.506
Achterkleinkind € 2.658 18% 36% € 133.617
Ouder € 59.643 30% 40% € 140.906
Andere erfgenaam zoals zus of vriend € 2.658 30% 40% € 163.700

 

Zo betaalt een kind dat de volledige woning erft in dit geval €69.725 aan erfbelasting.

Wanneer 2 broers ieder 50% van dezelfde voorbeeldwoning erven van hun moeder of vader, betalen zij samen iets minder belasting. Dat komt omdat zij allebei een vrijstelling hebben van €25.187. Zij betalen dan ieder €32.344, samen €64.688 en dus ruim €5000 minder.

De manier om dit te berekenen

Vooraf bepaalt u eerst het hypotheekvrije deel van de woning: De WOZ waarde - de openstaande hypotheek.

Bijvoorbeeld: WOZ waarde €550.000 en €100.000 hypotheek. Dan is het hypotheekvrije deel van de woning €550.000 - €100.000 = €450.000

Daarna bepaalt u per erfgenaam

 1. Het aandeel in de erfenis

Dit is het het hypotheekvrije deel x het percentage dat deze persoon erft of eventueel een vooraf bepaald vast bedrag.

Voorbeeld:

 • Annemiek erft 40% van de woning en dus 40% van €450.000

 • 40% x €450.000 = €180.000

 1. Bepaal de vrijstelling en erfbelasting percentages met bovenstaande tabel.

Voorbeeld: Annemiek is de dochter van de erflater. Haar vrijstelling is €25.187 en betaalt 10% over haar erfdeel tot €152.368 en 20% over haar erfdeel van €152.368 en meer.

 1. Bereken het belastbare deel van het aandeel in de erfenis.

Voorbeeld: Annemiek moet belasting betalen over €180.000 minus de vrijstelling van €25.187. Dat is €154.813.

 1. Bereken de belasting over het belastbare deel.

Voorbeeld: Het belastbare deel van het deel dat Annemiek erft is €154.813 en is hoger dan de eerste erfbelasting schijf van €152.368.

Ze betaalt daarom 10% over €152.368. Dat is 10% x €152.368 = €15.236,80.

Ook betaalt ze 20% over het deel daarboven. Het deel erboven is €154.813 - €152.368 = €2.445. Over dit deel betaalt ze dus 20% x €2445 = €489.

Totaal betaalt ze dus €15.236,80 + €489 = €15.725,80.

 1. Herhaal deze stappen voor alle erfgenamen indien u de totale erfbelasting wilt weten.


Hoe kunt u de erfbelasting op een geërfde woning verminderen?

Wanneer de eigenaar van de woning al is overleden is er nog maar één manier om de erfbelasting te verminderen.

De basis van de erfbelasting voor een woning is de WOZ waarde. U kunt bezwaar maken tegen deze WOZ waarde. Bij succes wordt deze verlaagd, waardoor de erfgenamen minder erfbelasting betalen.

Bij een hypotheekvrije woning die wordt geërfd door twee broers of zussen, met een WOZ waarde van €450.000 die sterk wordt verlaagd naar €400.000, scheelt deze verlaging €10.000 aan erfbelasting.

Er zijn vele factoren die de WOZ waarde bepalen, bijvoorbeeld:

 • Sterk achterstallig onderhoud aan één of meerdere onderdelen van de woning (vloeren, muren, kozijnen e.d.)
 • Sterk verouderd interieur (jaren 80 of ouder)
 • Keuken meer dan 25 jaar oud
 • Badkamer meer dan 25 jaar oud
 • CV ketel meer dan 20 jaar oud
 • Geen centrale verwarming, maar bijvoorbeeld alleen een gaskachel
 • Nog bijna ongeïsoleerd (dak, vloer, muur)
 • Bijna overal nog enkel glas
 • Zolder alleen bereikbaar via vliso-trap
 • Overlast van bepaalde zaken in de omgeving
 • Verzakking, problemen met fundament, lekkages/waterschade
 • etc.

Denkt u dat de WOZ waarde te hoog is? Dan kunnen we u via Kadasterdata mogelijk helpen met een WOZ bezwaar. Dit is het hele jaar door mogelijk (alleen voor geërfde woningen!).

Gratis WOZ check voor geërfde woning

 • Gratis check op kans verlaging erfbelasting
 • Optioneel: Volledige ontzorging bij indienen van bezwaar

Start WOZ check bij erfenis

Wat is de makkelijkste manier om een geërfde woning snel te verkopen?

Traditioneel via makelaar: Woning verkoop klaar maken en bezichtigingen doen

Bij de bekende verkoop via een makelaar worden de meest ‘instapklare’ woningen het snelst verkocht. Een woning waar nog veel aan gedaan juist het langzaamst.

 1. Woning verkoopklaar maken voor foto’s

 2. Te koop zetten

 3. Bezichtigingen

 4. Biedingen en onderhandeling

 5. Koopcontract opstellen en tekenen

 6. Laten verlopen voorwaarden (voorbehoud op financiering, 6-8 weken)

 7. Tekenen bij notaris & overdracht

De verkoopprijs is op deze manier het hoogst, maar de kopers moeten wel de financiering rond krijgen. Al met al duurt dit proces minimaal 10-13 weken als alles soepel loopt.

Alternatieve manier: Binnen 2 weken verkocht en een flexibele overdrachtsdatum

In een erfenis situatie is er regelmatig behoefte aan meer snelheid en minder gedoe. Zeker wanneer de aanslag van de belastingdienst er aan zit te komen.

Daarom worden woningen in een erfenis situatie regelmatig verkocht aan marktpartijen die  binnen 1 werkdag een bod doen en binnen 2 weken een koopcontract kunnen tekenen (zonder voorbehouden). De verkoopopbrengst is uiteraard lager dan bij een makelaar.

Naast de snelheid is een ander voordeel wel dat u geen enkele kosten heeft. Er is geen makelaar nodig en de notariskosten worden betaald. De overdrachtsdatum is daarbij ook flexibel, zodat een woning rustig kan worden leeggemaakt.

Zekerheid en snelheid bij verkoop geërfde woning

 • Geen bezichtigingen of verkoopklaar maken van woning
 • Geen notaris en makelaarskosten
 • Zonder voorbehoud op financiering
Bekijk meer informatie