Erfgrens regels; waar mag ik bouwen?

Erfgrensregels geven aan welke rechten en plichten huiseigenaren en huurders hebben als het gaat over erfgrenzen. Het is belangrijk dat hier duidelijke regels over bestaan. Discussies over de erfgrens kunnen leiden tot burenruzies of conflicten met de gemeente. De juiste informatie kan voorkomen dat een irritatie uitgroeit tot een ruzie of zelfs een rechtszaak.

Wilt u informatie over uw perceel of dat van uw buren? Onze rapporten geven actuele informatie en direct, online inzicht.  Of twijfelt u aan de juistheid van de grenzen van uw perceel? Kadasterdata kan voor u een grensreconstructie uitvoeren om duidelijkheid te verschaffen. Een gecertificeerde landmeter komt langs en zet piketpaaltjes uit op de erfgrenzen. Met een alles-in-een-prijs van 649 euro is Kadasterdata goedkoper dan andere landmeetkundige partijen.

 

 

 

 

 

Erfafscheiding plaatsen óp de erfgrens

Als u een heg of een schutting op de erfgrens wilt plaatsen, moet u rekening houden met de volgende regels:

 • Bij het plaatsen van een erfafscheiding óp de erfgrens, heeft u toestemming van de buren nodig. Zorg dat u dit vastlegt met handtekeningen om onduidelijkheden te voorkomen.
 • De erfafscheiding óp de erfgrens is van u beiden. Dat betekent dat u en uw buren de kosten en het onderhoud delen.
 • De heg of schutting mag achter uw huis niet hoger zijn dan 2 meter. Voor uw huis geldt een grens van 1 meter. Er kunnen per gemeente andere regels gelden, dus vraag het na bij uw eigen gemeente.
 • In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een erfafscheiding. Op www.omgevingsloket.nl leest u of dat voor uw perceel geldt. 

Als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht en de kavel naast dat van u is nog niet verkocht, dan heeft u het recht een schutting te plaatsen op de erfgrens. Wanneer de kavel na verloop van tijd wel bewoond is, dan kunt u de buren niet verplichten om mee te betalen aan de schutting. De buren kunnen op hun beurt u niet verplichten de schutting te verwijderen. Ze kunnen wel een schutting plaatsen tégen uw schutting, op hun eigen perceel.

Plaatsen langs de erfgrens

Er zijn ook regels voor het plaatsen van groen, schuttingen en aanbouwen op uw eígen erf:

 • Op uw eigen grond mag u zonder toestemming van de buren een erfafscheiding plaatsen. Onderhoud en kosten zijn dan wel voor u alleen. Uw buren zullen het waarderen als u hen inlicht over uw plannen.
 • Een heg of heester moet minimaal een halve meter van de erfgrens staan. Voor een boom geldt een minimale afstand van 2 meter, dit wordt gerekend vanaf het midden van de voet van de boom. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen:
  • Wanneer de beplanting niet hoger is dan de scheidsmuur tussen de twee erven.
  • Als uw buren toestemming hebben gegeven voor plaatsing dichter bij de erfgrens. Zorg wel dat u dit samen vastlegt.
  • Indien de erfgrens vaarwater of een openbare weg is.
  • Als de boom al minimaal 20 jaar op die positie staat.
 • U mag wortels van bomen en struiken van uw buren of de gemeente verwijderen als deze in uw tuin komen. Toestemming is niet nodig, maar het is wel goed als u hen inlicht. Zorg dat het verwijderen van de wortels de boom of struik niet zwaar beschadigd, gebeurt dit wel, dan kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
 • Een boom kan een aanwinst zijn voor uw tuin, maar als deze groot wordt kunnen uw buren last hebben van uw bladerdek. Onenigheid over vallend blad, versperring van uitzicht of minder zonlicht zijn helaas vaak aanleiding tot onenigheid. Overhangende takken mogen gesnoeid worden als er toestemming is van de buren.

Gemeenten kunnen met een verordening de regels aanpassen. Informeer dus altijd bij uw eigen gemeente, alvorens u aan de slag gaat.

Bouwen tegen een scheidsmuur

Zorg voor de juiste informatie voordat u gaat of laat bouwen. Het bouwen tegen een scheidsmuur kent duidelijke regels:

 • Als een gewone scheidsmuur op de erfgrens staat, mag daartegen gebouwd worden zonder toestemming van de buren. Het is belangrijk dat u de muur, en de gebouwen waar de muur onderdeel van uitmaakt, niet beschadigt. Tot halverwege de dikte van de muur mogen balken en ankers worden aangebracht of vervangen.
 • Wanneer de scheidsmuur onderdeel is van de woning van de buren is het een ander verhaal. U heeft toestemming nodig, ongeacht of de scheidsmuur op de erfgrens staat of op uw perceel. Heeft u een bewijs van een afspraak van erfdienstbaarheid, dan heeft u recht om zonder toestemming tegen de scheidsmuur te bouwen.
 • Als de muur op het perceel van de buren staat, is het hun eigendom. U heeft geen recht om zonder toestemming tegen deze muur te bouwen.

Communicatie is belangrijk om de verstandhouding met uw buren goed te houden. Dus al staat u in uw recht met de uitvoering van uw plannen, licht de buren altijd in. Zorg ook dat de exacte erfgrens duidelijk is, alvorens er discussie gevoerd wordt over de plaatsing van een erfafscheiding. Kadasterdata helpt u verder met een inmeetverslag.

Beschikbare producten

Kadastrale kaart met maatvoering

Bekend van TV!

Dit product is ideaal voor de globale maatvoering van het perceel.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Kadasterdata inmeet verslag
Kadasterdata inmeet verslag

Bekend van TV!

Een verslag van alle voorgaande metingen. Dit product is nodig om uw erfgrenzen opnieuw uit te zetten.
- Leverbaar binnen vijf werkdagen
Kadastrale kaart
Kadastrale kaart

Bekend van TV!

Dit product geeft u inzicht in de ligging van het perceel t.o.v. de omliggende percelen.
- Direct leverbaar
Kadastrale kaart (A0)
Kadastrale kaart (A0)
De kadastrale kaart A0 formaat is een overzicht van het opgevraagde perceel en omliggende percelen.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Splitsingsakte
Splitsingsakte
In de splitsingsakte is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten van een gebouw vastgelegd.
- Leverbaar binnen één werkdag
Luchtfoto met perceelsgrenzen (A3)
Luchtfoto met perceelsgrenzen (A3)
Dit is een kaart met luchtfoto van het opgevraagde perceel en omliggende percelen in A3 formaat.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Kadastrale kaart rapport
Kadastrale kaart rapport
De kadastrale kaart met luchtfoto is een overzicht van het perceel en omliggende percelen met de erfgrenzen.
- Direct leverbaar
Grensreconstructie
Grensreconstructie

Bekend van TV!

Wilt u een onafhankelijke reconstructie van uw perceel met de originele metingen van het Kadaster? Hiermee heeft u de exacte erfgrenzen.
Splitsing van percelen
Bij het splitsen van een perceel wordt in twee dagdelen uw perceel opgesplitst door een expertise team van Kadasterdata.
Terug naar boven